Protokoll fört i Eskilstuna Djurskyddsförening vid ordinarie årsmötet 2019-03-14
i klubbstugan vid Kälby.

Verksamhetsberättelse 2018.

Ekonomiska berättelser 2018.

Revisionsberättelse 2018.

Verksamhetsplan för 2019.

Resultatbudget för 2019.

Protokoll konstituerande styrelsemöte 2019-03-14.