Minnesanteckningar från Höstmöte i Eskilstuna Djurskyddsförening 2018.

Datum: 2018-10-25 kl. 18.30
Plats: Föreningenslokalen i Kälby
Närvarande: Drygt 20 adressbärande medlemmar kom av de 291 som kallats via brev
eller e-post. Dessutom annonserades på föreningens hemsida.

Ordförande Eirik Isene öppnade
mötet genom att hälsa alla välkomna och då speciellt kvällens föredragshållare
Kent Holmberg.

Kent Holmberg som är bosatt i
Näshulta är till vardags egenföretagare inom IT branschen. Men han har sedan
länge haft ett stort intresse för vilda djur och fotografering av dessa. Detta
har han fått göra genom alla sina resor till bland annat Svalbard, Canada,
Indien och framför allt Afrika som han nyligen var hemkommen från.

Kvällens föredrag handlade om hans resa till Kenya 2016 där fyra av de stora parkerna och naturreservaten besöktes. Han berättade om äventyret till sina
fantastiska och knivskarpa djurbilder. Ett spännande föredrag som uppskattades
mycket av deltagarna med tanke på de många och långa applåderna. Ett stort tack
till Marie-Louise (Lollo) Arnell som bokat och sponsrat föredraget.

Efter föredraget serverades det
kaffe och smörgåsar för 40-50 kr innan Eirik berättade om aktuella händelser i
föreningen.

Kultur och fritidsförvaltningen har tillsammans med Fastighetsgruppen (Eirik)
haft en genomgång (besiktning) av lokaliteterna vid Kälby och då kom man fram till att
kommunen kommer att åtgärda en del brister såsom fönsterbyten, takmossa mm.
I dagsläget har ännu inget åtgärdats.

Med anledning av att Polisens ansvar för djurskyddsärenden övergått till Länsstyrelsen
från den 1 juni 2018 så gick Länsstyrelsen i Södermanland ut med en upphandling
till
de lokala djurhem som innehar § 16 tillstånd vilka då skulle kunna transportera
och ta emot tamdjur som omhändertagits. För vår del då katter. Vi lämnade då bara
in en intresseanmälan vilket senare, efter lång korrespondens, resulterade i ett
ramavtal.

En lång kravlista från deras sida.
Krav som skulle göra att vi behövde särbehandla ”deras katter” mot vår policy.

Dessutom kräver de att vi måste momsregistrera oss trots att vi enligt
Skatteverket är en allmännyttig ideell förening utan vare sig F-skatt eller
momsskyldighet.

Avtalet, som skulle vara på ett år, har styrelsen efter övervägande nu hoppat
av och vi får istället se hur nästa års upphandling kommer att se ut.
Nu går uppdraget i stället enbart till Vallentuna kattcenter AB som var den
andra av oss två som svarat på upphandling för Södermanland när det gäller
katter.

Eirik avslutade sedan mötet.

För anteckningarna
Nils-Erik Tandersten