Protokoll och ekonomiska redovisningar från årsmötet 2010-03-25
vid Vilsta Sporthotell