Protokoll fört vid Djurskyddet Eskilstunas ordinarie årsmöte 2016-03-10
vid Vilsta Sporthotell.

Verksamhetsberättelse 2015.

Ekonomisk berättelse 2015.

Revisionsberättelse 2015.

Verksamhetsplan för 2016.

Budget för 2016.

Protokoll fört vid det konstituerande styrelsemötet.