Protokoll fört i Eskilstuna Djurskyddsförening vid ordinarie årsmöte 2017-03-15
i Klubblokalen vid Kälby.

Verksamhetsberättelse för 2016.

Ekonomiska berättelse för 2016.

Revisionsberättelse för 2016.

Verksamhetsplan för 2017.

Resultatbudget för 2017.

Protokoll fört vid det konstituerande styrelsemötet.