Blog Image

Medlemsinformation

Om medlemsinformationen

Här kommer vi att delge våra medlemmar information och notiser om vad som händer i Eskilstuna Djurskyddsförening. Dessutom lägger vi ut en del handlingar från våra årsmöten.

Höstmötet 2018-10-25

Information o notiser Posted on mån, november 26, 2018 16:13

Minnesanteckningar från Höstmöte i Eskilstuna Djurskyddsförening 2018.

Datum: 2018-10-25 kl. 18.30
Plats: Föreningenslokalen i Kälby
Närvarande: Drygt 20 adressbärande medlemmar kom av de 291 som kallats via brev
eller e-post. Dessutom annonserades på föreningens hemsida.

Ordförande Eirik Isene öppnade
mötet genom att hälsa alla välkomna och då speciellt kvällens föredragshållare
Kent Holmberg.

Kent Holmberg som är bosatt i
Näshulta är till vardags egenföretagare inom IT branschen. Men han har sedan
länge haft ett stort intresse för vilda djur och fotografering av dessa. Detta
har han fått göra genom alla sina resor till bland annat Svalbard, Canada,
Indien och framför allt Afrika som han nyligen var hemkommen från.

Kvällens föredrag handlade om hans resa till Kenya 2016 där fyra av de stora parkerna och naturreservaten besöktes. Han berättade om äventyret till sina
fantastiska och knivskarpa djurbilder. Ett spännande föredrag som uppskattades
mycket av deltagarna med tanke på de många och långa applåderna. Ett stort tack
till Marie-Louise (Lollo) Arnell som bokat och sponsrat föredraget.

Efter föredraget serverades det
kaffe och smörgåsar för 40-50 kr innan Eirik berättade om aktuella händelser i
föreningen.

Kultur och fritidsförvaltningen har tillsammans med Fastighetsgruppen (Eirik)
haft en genomgång (besiktning) av lokaliteterna vid Kälby och då kom man fram till att
kommunen kommer att åtgärda en del brister såsom fönsterbyten, takmossa mm.
I dagsläget har ännu inget åtgärdats.

Med anledning av att Polisens ansvar för djurskyddsärenden övergått till Länsstyrelsen
från den 1 juni 2018 så gick Länsstyrelsen i Södermanland ut med en upphandling
till
de lokala djurhem som innehar § 16 tillstånd vilka då skulle kunna transportera
och ta emot tamdjur som omhändertagits. För vår del då katter. Vi lämnade då bara
in en intresseanmälan vilket senare, efter lång korrespondens, resulterade i ett
ramavtal.

En lång kravlista från deras sida.
Krav som skulle göra att vi behövde särbehandla ”deras katter” mot vår policy.

Dessutom kräver de att vi måste momsregistrera oss trots att vi enligt
Skatteverket är en allmännyttig ideell förening utan vare sig F-skatt eller
momsskyldighet.

Avtalet, som skulle vara på ett år, har styrelsen efter övervägande nu hoppat
av och vi får istället se hur nästa års upphandling kommer att se ut.
Nu går uppdraget i stället enbart till Vallentuna kattcenter AB som var den
andra av oss två som svarat på upphandling för Södermanland när det gäller
katter.

Eirik avslutade sedan mötet.

För anteckningarna
Nils-Erik TanderstenRaija lämnar styrelsen för Norrland

Information o notiser Posted on tor, augusti 24, 2017 00:50

Raija Törnqvist har tillsammans med sin man Torbjörn alltid
haft en stark önskan om att flytta och bosätta sig i Norrland. Dom har nu tagit
det gemensamma beslutet att se till att förverkliga dessa drömmar.

Raija har nu därför begärt entledigande från sitt styrelseuppdrag
från och med den 22 augusti för att i stället lägga all sin energi på deras
Norrlandsäventyr.

Raija, som varit med sedan 2007, har haft många strängar på
sin lyra under alla dessa år. Nu senast så har hon fungerat som administratör
för vår Facebooksida, varit ansvarig för boxfaddrarna samt administrerat
försäljningen av kalendrarna. Arbetsuppgifter som nu får tas över av andra. Hon
har även som duktig fotograf fotat katterna till kalendern under flera år.
Virkat och skänkt myntamöss, bollar, disktrasor som vi kunnat sälja vid våra
aktiviteter. Hon har dessutom även varit medlem i Djurhemsgruppen vid Kälby och har upplåtit sitt hem, som jourhem, för att livnära och uppfostra åtskilliga moderslösa kattungekullar innan de varit mogna för omplacering.

Vi tackar nu Raija för allt detta och hoppas att hon och
Tobbe nu hittar en riktigt mysig plats där uppe där de kan slå ner sina
bopålar.

Eskilstuna DjurskyddsföreningPersonalförändringar

Information o notiser Posted on fre, augusti 04, 2017 16:34

Den 28 juli tackade styrelsen och djurhemsgruppen av Anita Jonsson och Yvonne Svedelius Jervanius som nu går i pension. Två mycket duktiga djurskötare som varit oss trogna länge. Yvonne slutade 1 augusti men Anita kommer att jobba augusti ut.

Ett stort tack till er!


Vi har nu förstärkt med en ny djurskötare, Sandra Broberg 31 år, som kommer att jobba tillsammans med Anne Norén.Bondgårdens djur på Julita den 1 juli 2017

Information o notiser Posted on tis, juli 11, 2017 16:45

Den 1 juli var vi och visade upp oss och sålde lite småprylar på temadagen ”Bondgården djur” vid Julita. Lite småblåsigt vid Öljarens strand men annars bra och soligt väder. Vi som var där, Nisse med fru, Eirik, Anita, Britt-Marie, Gudrun och Lollo.

Intill oss fanns bland annat dessa alpackor som blir allt vanligare bland bondgårdens djur. Lite för exotiskt kanske för oss som är lite äldre.

Pettson och Findus var där och provade på fårklippning.

Höstmötet 2016

Information o notiser Posted on lör, oktober 29, 2016 09:19

Referat från Höstmötet i Djurskyddet Eskilstuna 2016-10-13

Torsdagen den 13 oktober hade Djurskyddet Eskilstuna sitt årliga höstmöte för föreningens medlemmar. Tidigare år har vi lånat olika lokaler, men detta år hade det bestämts att vi skulle vara på Kälby då förra årets Höstmöte lockade så få medlemmar att en större lokal skulle vara onödig. Vi hade även övervägt att helt strunta i höstmötet, men vid Årsmötet föreslog en av våra medlemmar att vi skulle vara på Kälby, och att det skulle vara anmälningsplikt. Sagt och gjort. Så detta års Höstmöte lockade 33 medlemmar totalt.

Mötet inleddes med att föreningens ordförande, Eirik Isene, hälsade alla välkomna och sade några ord om hur det var tänkt att mötet skulle läggas upp. Vi hade två punkter på programmet. Det var tänkt att en av våra medlemmar skulle ha varit med och visat bilder från en resa till Afrika där hon besökt ett reservat för bergsgorillor, men tyvärr fick denna medlem förhinder. Förhoppningsvis kan hon komma och berätta vid ett annat tillfälle.

De övriga två punkterna handlade dels om vårt beslut att lämna Djurskyddet Sverige, dels en information om hur vi driver vårt djurhem, då Maude Larsson i styrelsen vid samtal med en av våra medlemmar, upptäckte att denna medlem inte var medveten om att vi har anställd personal som sköter katthemmet på vardagarna. Därför bestämdes att Eirik med hjälp av diagram skulle visa vilka intäkter och utgifter föreningen har. Vilket även gjordes.

Därefter togs Höstmötets viktigaste punkt upp, vilket även aviserats i kallelsen till mötet, nämligen beslutet att lämna Djurskyddet Sverige. Vi ville ha våra medlemmars godkännande för detta. Orsaken är att Djurskyddet Sverige vid årets Stämma bestämde att ett gemensamt medlemsregister som administreras av Djurskyddet Sverige ska införas. Detta innebär att de lokala föreningarna förlorar kontrollen över sina medlemsregister. Vi ansåg detta vara fel och att de föreningar som ville och kunde även fortsättningsvis skulle sköta sina egna medlemsregister. Djurskyddet Eskilstuna har flera olika funktioner inlagda i vårt medlemsregister som vi skulle förlora om vi inte sköter det själva. Bland annat har vi avtal med Prolog som sköter våra medlemsutskick. Eftersom Djurskyddet Sverige inte accepterade att vi ställde oss utanför detta gemensamma register, valde vi att gå ur Djurskyddet Sverige och istället utöka samarbetet med Svenska Djurskyddsföreningen, där vår förening varit medlem i två år.

Efter diskussioner med medlemmarna, där diskussionens vågor mellan varven gick höga, blev det i varje fall vid omröstning med handuppräckning nästan enhälligt beslutat att vi går ur Djurskyddet Sverige. En av medlemmarna reserverade sig med anledning av att han ansåg sig inte tillräckligt insatt i frågan.

Efter att denna punkt klarats av bjöds på kaffe/the och smörgås samt kaka för de medlemmar som ville ha. Vi hade även försäljning av bland annat vår kalender.

Eftersom en del medlemmar vid mötet uppenbarligen inte visste vad Svenska Djurskyddsföreningen är, så kommer här en kort presentation:

Svenska Djurskyddsföreningen och Djurskyddet Sverige har en delvis gemensam historia. Svenska Allmänna Djurskyddsföreningen, som det hette när det först bildades 1875, arbetade främst för bättre villkor för arbetshästar, men även med att öka kunskapen om alla djurs behov av omsorg. När Karlskronas Djurskyddsförenings ordförande Ernst Wadstein framförde en önskan om att alla djurskyddsföreningar i Sverige borde gå ihop till ett förbund för att få större genomslagskraft nappade Svenska allmänna Djurskyddsföreningen på idén och bad Ernst om hjälp att förverkliga

detta. Det var 18 föreningar som inledningsvis var intresserade. Så 4 juni 1897 bildades Svenska Djurskyddsföreningarnas Centralförbund.

1939 bestod SDC av 67 föreningar. Svenska Allmänna Djurskyddsföreningen var en av dessa. Men på 50-talet beslöt de sig tillsammans med Nordiska Samfundet för plågsamma djurförsök att lämna SDC och arbeta på egen hand.

Än idag arbetar föreningen för en ökad kunskap om djur, djurskydd, djurhållning och lagar bland allmänhet, näringsliv och politiker. De arbetar genom information och opinionsbildning, precis som Djurskyddet Sverige.

De stödjer djurskyddsfrämjande forskning genom donationer och delar ut utmärkelser till eldsjälar inom djurskydd.

Svenska Djurskyddsföreningen leds för närvarande av generalsekreterare Lillemor Wodmar, som under många år arbetat som veterinär. Hon blev för övrigt 2016 vald till hedersdoktor vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

(Namnet Lillemor Wodmar säger förmodligen gemene man ingenting, men om man säger Teddy på Saltkråkan så kanske fler vet vem det handlar om!)

Vid protokollet

Lena Almenius, sekreterareReferat från Höstmötet 15 0ktober

Information o notiser Posted on mån, oktober 19, 2015 13:59

REFERAT FRÅN DJURSKYDDET ESKILSTUNAS HÖSTMÖTE

Datum: 2015-10-15
Tid: 18.30 – 20.15 (ca)
Plats: Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna

Tyvärr var uppslutningen dålig på mötet. Endast 20 personer hade kommit, inräknat föredragshållaren.

Höstmötet inleddes med att ordförande Eirik Isene hälsade alla välkomna till höstmötet, och då speciellt Franziska Leidinger, veterinär på Eskilstuna Djurklinik, som hade kommit för att informera lite om arbetet med katter på djurkliniken.

Han informerade lite allmänt om vad som har skett på katthemmet under året, och lite allmänt om djurskyddet. Han tog även upp turbulensen inom Djurskyddet Sveriges styrelse, och berättade att vi kommer att skicka motioner till årsmötet nästa år, de motioner som vi tidigare dragit tillbaka i samband med att Djurskyddet Sverige fick ny ordförande. Denna turbulens påverkar ju synen på Djurskyddet Sverige negativt, så vi får hoppas att de kan lyckas reda upp saker och ting.

Han berättade även om Djurskyddet Eskilstunas styrelse och hur vi har byggt upp vår organisation.

Han tog även upp en det om vår ekonomi, som i år inte är den bästa då vi inte haft särskilt många katter att sälja. Detta är både en välsignelse och en förbannelse. Välsignelse i det avseendet att våra kastrationskampanjer tillsammans med Eskilstuna Djurklinik kan ha gjort skillnad och det föds färre oönskade kattungar, förbannelse i det avseendet att vi fortfarande behövs, men vi behöver intäkter för att kunna driva katthemmet. Hittills i år har vi ett underskott på drygt 70 000 kr, men vi har ännu inte behövt använda oss av det kapital vi har bundet.

En god nyhet var att vi samma dag fått besked från Willy och Berit Heymans Djurskyddsstiftelse om att de beslutat att retroaktivt bevilja ett bidrag på 15 000 kr som vi tidigare sökt. Då vi ju är beroende av bidrag, gåvor och donationer för att driva katthemmet, så är alla beviljade bidrag som en skänk från ovan.

Och på tal om kastrationskampanj, så kommer Djurskyddet Eskilstuna i samarbete med Eskilstuna Djurklinik ha en kastrationskampanj även i år. 16 – 27 november kommer kampanjen att pågå.

Efter Eiriks information så bröts det för en fikastund. Kaffe/thé samt smörgåsar och en mjuk kaka serverades till en kostnad av 40 kr. Smörgåsarna och kaffebrödet hade sponsrats och ordnats av sex av styrelsens medlemmar.

Efter fikat fick Franziska ordet.

Hon inledde med att berätta lite om sig själv, att hon varit utbildad veterinär i femton år, en utbildning hon genomgick i sitt hemland Tyskland, och att hon flyttade till Sverige för tolv år sedan. Hon började sin yrkesbana på Strömsholms Djursjukhus, men när första barnet kom flyttade hon till Eskilstuna Djurklinik och lite barnvänligare arbetstider.

Hon är den veterinär som oftast tar emot de katter som kommer från katthemmet, så personalen på katthemmet känner henne rätt så väl vid det här laget.

Hon berättade också om att Strömsholm och Djurkliniken numera ingår i Evidensia, och att detta både har fördelar och nackdelar. Inga skillnader personalmässigt, men de har blivit mer centralstyrda. En av fördelarna är att de kan alltid få hjälp från de andra djursjukhusen inom Evidensiagruppen med rådgivning och remittering.

Hon beräknade att Eskilstuna Djurklinik behandlar ca 4000 katter per år, ca 42% av alla patienter, och detta gör katterna till den största patientgruppen.

Hon beskrev hur ett besök brukar gå till, när man börjar med att anmäla sig i receptionen, hon berättade vidare att katterna har ett eget väntrum, så de behöver inte sitta i samma rum som t ex hundar. Särskilt nervösa katter slussas däremot direkt in i behandlingsrummet. Hon berättade även att för att förebygga nervositet och stress använder de feliway dofthormon, som man pluggar in i eluttaget.

De flesta besök handlar om förebyggande undersökningar, såsom hälsoundersökningar, vaccinationer och så givetvis kastrationer av både han- och honkatter.

En annan patientgrupp de får in är katter som matvägrar. Hon berättade att en katt som inte ätit på tre dagar kan drabbas av leverförfettning och problem med njurar. Katter är extremt känsliga för svält, mycket känsligare än t ex hundar. Så har katten inte ätit så måste man in till veterinär som kan hjälpa till att diagnosticera, sätta dropp etc. Matvägrandet kan även vara symptom på annan, svårare sjukdom. Hon nämnde som exempel att de fått in en katt samma dag som led av en sjukdom som heter anaplasma, en fästingburen, borrelialiknande sjukdom. Men den katt de fått in var den första för i år med den diagnosen.

Nästa patientgrupp är katter med kräkningar och diarré. Likaså katter med njurproblem. Hon nämnde att i USA har veterinärerna börjat med njurtransplantationer på katter, men det är inget som är aktuellt här eller i resten av Europa. Hon nämnde också att just här i Eskilstuna så har de fått in ett stort antal katter med överfunktion i sköldkörteln.

Och en annan sjukdom som ökar kraftigt är diabetes, i takt med att övervikten bland katterna ökar. Hon visade ett diagram på hur en katt ska se ut i kroppen. Att ange en specifik vikt är praktiskt taget omöjligt, då katterna är olika stora, det är lika omöjligt som att säga att en man ska väga 80 kg oavsett om han är 160 cm lång eller 190 cm lång.

Hon angav som referens att man ska inte kunna se revbenen, men man ska kunna känna dem utan att behöva trycka hårt. När man inte känner kattens revben överhuvudtaget så är den definitivt överviktig. Överviktiga kastrerade hanar drabbas även lätt av urinsten.

Men en god nyhet är att det kommit en hel del nya kombinationsfoder som är sammansatta för att förebygga och behandla urinsten, diabetes, problem med njurarna etc.

En annan patientgrupp är katter som behöver behandlas för sina tänder. Något som man uppmärksammat på senare år är en sjukdom som förkortas forl (feline odontoclastic resorption lesions). En immunitetssjukdom där immunförsvaret angriper tänderna och bryter ned dessa. En mycket smärtsam tandsjukdom som tyvärr inte omfattas av kattförsäkringarna. Så det har inte varit ovanligt att de fått in en katt för att ta bort tandsten, och när tandstenen avlägsnats så har det upptäckts att katten lider av forl. Då måste man samråda med ägaren, då det tyvärr kan bli en ganska kostsam historia.

Så kommer det givetvis in katter med bitskador de erhållit i slagsmål med andra katter. Dessa brukar oftast vara i ländrygg eller ansikte. Hon berättade att om man får in en katt med bitsår som utvecklats till en böld, så snittas bölden och töms på var och annat sekret, sedan sätts ett dränage som får sitta några dagar, och under den tiden är katten oftast inlagd. Det ges även antibiotika och smärtlindrande.

Men om ett bett ännu inte har utvecklat en böld, så kan man enbart sätta in antibiotika och smärtlindrande.

Sedan var det gruppen med ögonpatienter som ALLTID prioriteras. Hon sade också att de har ett gott samarbete med Strömsholms ögonveterinär, dit de remitterar de ögonskador de känner att de själva inte har möjlighet att behandla eller om det behövs operation.

På sommaren får de även in en del katter med ormbett. Dessa brukar oftast vara i framtassar eller ansikte, då katten kanske lekt med ormen, och ormen försvarat sig. Hon berättade också att katter är ganska motståndskraftiga mot ormbett, men det är smärtsamt och orsakar ofta väldigt kraftiga svullnader. I dessa fall sätts cortison ofta in.

Så får de givetvis in påkörda katter och katter med fallskador.

Hon informerade även om en del nya produkter på marknaden mot bl a fästingar.Hon hade en del broschyrer och informationsmaterial som hon delade ut.På det hela var det en mycket intressant och givande föreläsning.

Efter Franziskas föreläsning var det lottdragning, då vår duktiga Veronica som brukar ordna lotterier på våra årsmöten även i år lyckats få ihop en del fina priser, bl a en stor varuhink från Ica Maxi, flera presentkort på luncher från bl a Restaurang Akropolis, samt diverse andra saker. Ett stort tack till Veronica för det jobb hon lagt ned.

Företag och privatpersoner som skänkt priser till lotteriet:
Här kan du se deras hemsidor på nätet

Så var då årets höstmöte avklarat. Franziska tackades med en blombukett och ordföranden tackade de närvarande för visat intresse.

Ett stort tack även till Sirpa Lindelöf, som lyckats ordna så att vi fick låna en lokal i Värjan gratis.

Referat sammanställt av Lena Almenius, sekreterare i Djurskyddet Eskilstuna.Höstmöte för medlemmarna 23 okt 2014

Information o notiser Posted on tis, november 04, 2014 20:52

Höstmöte för medlemmarna i Djurskyddet Eskilstuna 2014-10-23.

Plats: Vilsta Sporthotell.

Antal närvarande: 23 medlemmar närvarande enligt närvarolista.

1. Vår ordförande Eirik Isene inledde mötet med att hälsa alla välkomna samt då speciellt Lillemor Wodmar och Lena Lillnor från Svenska Djurskyddsföreningen som var inbjudna för att berätta lite om Svenska Djurskyddsföreningen och vad den föreningen står för och kan erbjuda sina medlemmar.

2. Lillemor Wodmar började med att ösa beröm över vårt katthem och dess personal som de besökt tidigare under dagen. De var mycket imponerade både av hur katthemmet drivs och hur våra lokaler ser ut. Så vi har anledning att sträcka på oss och vara stolta! Lillemor berättade att hon varit generalsekreterare för Svenska Djurskyddsföreningen på heltid sedan 2011. Innan dess hade hon haft ett mycket brokigt yrkesliv med allt från skådespeleri (hon spelade Teddy i Vi på Saltkråkan) och postkassörska till veterinär, som hon utbildade sig till lite senare i livet.

Hon berättade om Svenska Djurskyddsföreningens samarbetspartners, vilka olika verk- samheter de stöttar ekonomiskt, bl a i samarbete med Stadsmissionen, Hundstallet och Bagarmossens Djursjukhus så sponsrar de veterinärvård för hemlösas djur. De sam- arbetade även med Djurhemsföreningen, HästSverige, Se Sambandet, samt att de enga- gerat sig i igelkottens bevarande.

Hon tog även upp svensk lagstiftning och de olika lagar som anställda vid, och de som driver djurhem, måste vara kunniga i. Hon berättade att de tre senaste åren har Svenska djurskyddsföreningen i samarbete med Djurhemsföreningen hållit utbildningsdagar för djurhemspersonal (där även personalen från vårt djurhem deltagit).

Då Lillemor Wodmar är en utmärkt föredragshållare med en förmåga att få folk att förstå vad hon talar om, så var det ett mycket intressant föredrag.

3. Eirik tackade Lillemor och Lena för ett utmärkt föredrag och delade ut vår kalender samt blommor.

4. På detta föredrag följde fika som serverades till de som ville ha.

5. Efter fikat fortsatte Eirik med att berätta om vår förening, och jämförde hur det var när han började som sekreterare år 2005 mot hur det är idag. Han konstaterade att det var mycket bättre arbetsklimat för styrelsen idag mot hur det var då. Idag finns inga mot- sättningar och arbetet flyter bra. Givetvis finns det problem, men detta gäller främst att hitta frivilliga som vill gå in och hjälpa till, och inte själva styrelsen eller personalen, som alla samarbetar bra.

6. Eirik tog upp orsaken till att Lillemor Wodmar bjudits in till mötet, nämligen bråket som uppstod vid valet av ordförande i Djurskyddet Sverige. Som det var då övervägdes det att gå ur Djurskyddet Sverige och istället söka medlemsskap i Svenska Djurskydds- föreningen. Nu har det ju valts en ny ordförande i Djurskyddet Sverige, som kan ha möjlighet att få förbundet på rätt köl igen. Det har bestämts att vi ska ge Linda Marie Vonstad, den nya ordföranden, en chans att visa vad hon går för. Om det visar sig att det inte blir någon ändring, kommer vi att ta upp en diskussion om att byta moder- organisation.

7. Eirik pratade om att han vill att det arbete som de ideella föreningar som driver bl a katthem gör, ska erkännas officiellt och även nämnas i de sammanhang där man nu endast talar om Jordbruksverket och Länsstyrelsen. Lillemor uttryckte en förhoppning om att kommunerna mer skulle uppskatta det jobb som läggs ned inom de olika djur- skyddsföreningarna och som besparar kommunerna mycket problem och arbete. Eirik nämnde då att vi vet att Eskilstuna kommun uppskattar vårt arbete, även om de inte pratar högt om det, då vi som exempel år 2010 var på gränsen till att behöva lägga ned katthemmet av ekonomiska skäl, då vi haft stora kostnader i samband med att vi fått in smitta och katthemmet måste saneras. Kommunen sköt då till 100 000 kr för fortsatt drift av katthemmet.

8. Vår djurhemsansvariga, Maude Larsson, informerade om dagsläget på katthemmet vad gäller intagna katter. Efter en periods stiltje på försäljningsfronten har det lossnat och just nu går försäljningen bra.

Hon tog även upp vårt största problem, nämligen svårigheten att hitta volontärer. Hon uppmanade alla mötesdeltagare att skriva upp sig på volontärpass under julen, då julen i år innehåller väldigt många klämdagar som måste bemannas av volontärer.

9. Efter Maude var det vår vice ordförande och PR-ansvariga, Susanna Karijokis, tur att informera om PR-gruppens aktiviteter och hon valde att redovisa de intäkter vi fått in under årets olika evenemang.

Hittills i år har vi haft Öppet Hus, MSK-utställningen och Loppiset på Kälby. Detta samt ett evenemang som genomfördes i samarbete med Body Shop Tuna Park har genererat intäkter på totalt ca 20 000 kr. Vi har mottagit 32 000 kr i gåvor från allmänheten samt att de insamlingsbössor vi har utplacerade på olika platser i kommunen har inbringat 10 400 kr. Tidigare under året har vi även mottagit 20 000 kr från en av våra sponsorer. Av de 500 almanackor som vi tryckt upp i år och som vi började sälja i samband med MSK:s kattutställning, har hittills sålts ca 100 st. Dessa finns att köpa dels på Djurhemmet, men även på Djurspecialisten och på Eskilstuna Djurklinik, Samt att det i år även finns möjlighet att beställa via vårt bankgiro och få almanackan skickad till sig.

Det kvarstår ett evenemang i år, och det är Kattens Dag, som alltid firas vid Första Advent. Vi kommer då att finnas på Djurspecialisten där vi säljer lite småsaker samt informerar om vår verksamhet. Det kommer även liksom tidigare år att bli en ljus- manifestation där man kan köpa gravljus och tända till minne av ett älskat husdjur.

Maude inflikade även att torsdag 30/10 kommer hon att finnas på Djurspecialisten för att prata katt med de som är intresserade.

10. Efter ovanstående anföranden blev det frågestund för medlemmarna, men då ingen hade några frågor, avslutades mötet med att Eirik bad Lillemor att berätta några anekdoter från sitt yrkesliv som veterinär, vilket hon gärna gjorde. Då hon hade glimten i ögat när hon berättade ledde det till många glada skratt.

11. Mötet avslutades med att ordföranden tackade de medlemmar som kommit och önskade fortsatt trevlig kväll.

Sammanställare av referat:

Lena Almenius, sekreterare Djurskyddet EskilstunaHöstloppis 13 september

Information o notiser Posted on tis, september 16, 2014 09:32

STORT TACK vill vi rikta till alla som medverkade vid årets loppis! Solen tittade fram lagom tills det var dags att börja och vi sålde som aldrig förr. Fikat med hembakat var otroligt uppskattat och sakerna gick åt som smör i solen! Även kalenderförsäljningen gick varm – hela 75 st blev sålda idag!

Än en gång, TACK alla ni som hjälpt till både innan, under och med det som återstår! Utan er hade vi inte kunnat genomföra detta!

Susanna KarijokiNästa »