Efter vår ansökan om bidrag till drift av Djurhemmet i Kälby har vi nu lovats ett bidrag
100 000 kr för 2011 enligt ett beslut i Kultur- och Fritidsnämnden den 23 nov 2010.

Protokollsutdrag