Nu planerar vi att dra in vatten i Lillstugan vid Kälby. Som ett bidrag till detta har vi från

Willy och Berit Heymans Djurskyddsstifelse fått 10 000 kr.