Vi återkommer om tidpunkt.
Vi återkommer även om tid för insamling, för vi vill inte och har inte plats
att förvara saker en längre tid.

Ingenting får lämnas in innan vi meddelat när det kan ske!