Dagen före Djurskyddet Eskilstunas årsmöte den 3 mars fick föreningen ett sorgebud. På sin sista dag som föreningens ordförande hade Christer Luthman stilla somnat in i sitt hem.

Christer har varit engagerad i styrelsen sen 1990 och varit ordförande sedan 2005.

Christer hade under vårvintern aviserat att han kände att han inte ville ställa upp för omval på grund av hälsoskäl. Men inte kunde vi tro att han skulle försvinna från föreningen helt.

Christer var en anspråkslös person som levde för sitt djurintresse och för att försöka hjälpa djur i nöd. Under väldigt många år fanns han alltid till hands för djuren på Djurhemmet i Kälby och då främst katterna.

Han ställde alltid upp då det behövdes hämtas eller köras katter till veterinärer även mitt i natten. Många timmar var det som han satt på Strömsholm och väntade på att få hjälp med en skadad katt. Behövde man ställa ut fällor för att fånga in katter så ställde han alltid upp. När helst man kom ut till Kälby så fanns Christer där.

Enligt Christers uttalade önskan ville han inte ha någon större uppmärksamhet vare sig i livet eller i döden. Döden såg han som en naturlig del av livet och om någon vill hedra hans minne så önskade han att man skänker gåvor till Djurskyddet Eskilstuna PG 46 96 77-9 märkt med ”Christer Luthman

Våra tankar går till hans sambo Rita och deras katter som har förlorat sin käraste och sin husse.

Frid över hans minne.