Idag den 4/4 påbörjar Eirik de reperationer som behöver göras i burarna på karantänerna. Det är spackling och målning som främst gäller men även stänghakarna behöver bytas. Det är en hel del som måste fixas så Eirik ser fram emot att få en arbetskompis så fort som möjligt. Har du en stund över och kan hjälpa till kontakta då
Eirik tel 016-701 76 eller Maude 016-12 31 45.