Beslut har tagits om att avsluta tjänsten SMS gåvor.
Tjänsten kostar föreningen mer än vad vi får in och så
vill vi naturligtvis inte ha det.