Det blev väldigt fint på Kälby efter vår städdag den 7 maj. Vi fick mycket gjort. Tack alla ni som ställde upp!. Ett speciellt tack vill vi rikta till Yvonne S Jervanius och hennes man som fixade en dörr mellan utegårdarna