Annika Ågerfors har varit tvungen att avsäga sig sin plats i styrelsen på grund av andra engagemang. Därför har Gabriella Zsido övertagit Annikas roll som personalansvarig och Eirik Isene har utsetts till vice ordförande istället för Gabriella. Vidare har suppleanten Susanna Karijoki gått in som ordinarie ledamot på Annikas plats. Allt detta enligt styrelsebeslut den 17 maj 2011.