Vår kassör Tina Lundqvist har blivit sjukskriven på obestämd tid och kan därför inte utföra några som helst uppgifter som föreningens kassör. För att upprätthålla dessa sysslor har syrelsen och revisorerna, vid styrelsemöte den 7 juni, kommit överens on en intern lösning tillsvidare.