Det har funnits tillfällen då medlemmar ”stormat in” på Djurhemmet i Kälby på andra tider än de som är angivna och har därmed stört personalen i deras dagliga arbete. Vi ber er därför att även som föreningsmedlemmar respektera våra besökstider!