Inför Årsmötet 2012 önskar vi få in förslag från er på nya styrelseledamöter. Framför
allt behöver vi en ordinarie kassör. Den sittande styrelsen har även förslag på att utöka styrelsens antal med två personer nästkommande verksamhetsår och därför behöver
vi få in flera nya namnförslag.

När det gäller kassörsjobbet så letar vi efter en ekonomisk sinnad person som kan använda SPCS dataprogram för bokföringen. För hantering av kassaflödet används föreningens Internetbank. Bärbar PC finns.

Är du själv intresserad av att arbeta lite närmare verksamheten, och vill vara med och utveckla den, är du välkommen att kontakta någon av oss i valberedningen.

Vi vill få in dina förslag senast den 30/1.

Valberedningen:

Britt-Marie Österlund 076-889 83 85 Sammankallande
Gun Arvidsson 016-12 37 88
Jan Malmkvist 016-14 36 65
Britt-Marie Lindberg 016-14 59 43