Så här långt har bygget nu kommit på friggeboden vid Kälby.
Man har börjat kalla den för ”Luthmanstugan”