Rikksdagsledamöter kommer att besöka Käly efter en inbjudan från oss och denna
gång var det Miljöpartiets (MP) Gudrun G. Ericsson (i mitten) som var på plats den
16 augusti. Vi passade då på att informera och ”puffa” för den nya djurskyddslagen.