Regeringen har utsett Liselott Hagberg till ny landshövding och chef för Länsstyrelsen i Södermanlands län. Hennes förordnande gäller från den 1 oktober 2012 till den 30 september 2018. I veckan besökte hon Djurhemmet i Kälby för att bli informerad om vår verksamhet, samt vår positiva syn på den nya föreslagna djurskyddslagen.
Här ses hon tillsammans med ordförande Maude Larsson.