Djurskyddet Eskilstuna har haft en PR-grupp bestående av 5 personer (den 5:e tillkom i nov). Under 2012 har gruppen tillsammans med övriga i styrelsen och volontärer gjort följande:

· Anordnat Öppet Hus 5 maj med bl.a. visning av våra lokaler, tipspromenad, fika- och korvförsäljning. Vi hade även med oss Svenska Marsvinsföreningen, Svenska Råttsällskapet samt Västeråsortens Burfågelförening som informerade om sina resp. verksamhetsområden och visade upp några av sina djur i Klubbhuset. En representant från Agria fanns på plats också. Evenemanget var välbesökt och vi fick t.o.m. besök av Eskilstuna Kuriren!

· Medverkat vid Mellansvenska Kattklubbens årliga utställning i Vilstahallen 1-2 september där vi informerade om vår verksamhet och sålde våra kalendrar och div småartiklar.

· Medverkat vid Kattens Dag på Djurspecialisten 1-2 december där vi, förutom att informera om vår verksamhet och sälja almanackor och div småsaker, även anordnade en ljusmanifestation där besökare kunde köpa gravljus och tända för sina bortgångna husdjur. Dessa placerades sedan utanför butiken.

· Haft informationskampanjer och försäljning på ICA Ekängen 2 gånger samt ICA Maxi 1 gång

· Låtit trycka en väggalmanacka för 2013 som har sålts i drygt 400 exemplar

· Tagit fram en roll-up som gör att vi väcker uppmärksamhet och syns betydligt mer när vi ska medverka vid olika evenemang eller ha informationskampanjer

· Tagit fram en till broschyr som kan användas t.ex. för begravningsbyråer o. dyl. där vi vill framföra en vädjan att man ska tänka på oss t.ex. vid dödsfall

· Haft insamlingsbössor och fodertunnor utställda på div platser

Utöver dessa har styrelsen även anordnat ett medlemsmöte 25 oktober i Vilsta Sporthotell samt medverkat vid evenemanget ”Höja Kattens Status” på Djurmagazinet 17 november. Vi har också haft en volontärs- och boxfadderträff i Kälby 14 juni.

Ett stort tack till alla för all hjälp vi fått under det gångna året och ett särskilt tack till
Gabriella och Katarina som lämnar PR-gruppen inför 2013!

Det här vill vi göra under 2013

Inför 2013 planerar PR-gruppen följande aktiviteter:

· Anordna Öppet Hus i maj

· Anordna loppis i höst

· Ta fram en väggalmanacka för 2014

· Medverka vid Mellansvenska Kattklubbens årliga utställning i september

· Medverka vid marknader eller liknande evenemang

· Anordna informationskampanjer på diverse platser, affärer, köpcentrum och liknande

· Göra reklam för föreläsningarna på Strömsholm vilka är gratis för våra medlemmar

· Försöka få nya sponsorer

· Bli mer synliga, värva nya medlemmar, boxfaddrar och volontärer

· Om någon vill vara med i gruppen – kontakta oss

Styrelsen har för avsikt att även under 2013 anordna ett medlemsmöte samt volontärs- och boxfadderträff.