Hej

Här kommer kallelse och föredragen som är på Föreningen Strömsholms årsmöte

Detta samrådsmöte är också årsmöte

Tisdagen den 1 april klockan 19.00

Vi har som förening en röst men vi är ju alla
välkomna att vara med och höra på föredragen.