Höstmöte för medlemmarna i Djurskyddet Eskilstuna 2014-10-23.

Plats: Vilsta Sporthotell.

Antal närvarande: 23 medlemmar närvarande enligt närvarolista.

1. Vår ordförande Eirik Isene inledde mötet med att hälsa alla välkomna samt då speciellt Lillemor Wodmar och Lena Lillnor från Svenska Djurskyddsföreningen som var inbjudna för att berätta lite om Svenska Djurskyddsföreningen och vad den föreningen står för och kan erbjuda sina medlemmar.

2. Lillemor Wodmar började med att ösa beröm över vårt katthem och dess personal som de besökt tidigare under dagen. De var mycket imponerade både av hur katthemmet drivs och hur våra lokaler ser ut. Så vi har anledning att sträcka på oss och vara stolta! Lillemor berättade att hon varit generalsekreterare för Svenska Djurskyddsföreningen på heltid sedan 2011. Innan dess hade hon haft ett mycket brokigt yrkesliv med allt från skådespeleri (hon spelade Teddy i Vi på Saltkråkan) och postkassörska till veterinär, som hon utbildade sig till lite senare i livet.

Hon berättade om Svenska Djurskyddsföreningens samarbetspartners, vilka olika verk- samheter de stöttar ekonomiskt, bl a i samarbete med Stadsmissionen, Hundstallet och Bagarmossens Djursjukhus så sponsrar de veterinärvård för hemlösas djur. De sam- arbetade även med Djurhemsföreningen, HästSverige, Se Sambandet, samt att de enga- gerat sig i igelkottens bevarande.

Hon tog även upp svensk lagstiftning och de olika lagar som anställda vid, och de som driver djurhem, måste vara kunniga i. Hon berättade att de tre senaste åren har Svenska djurskyddsföreningen i samarbete med Djurhemsföreningen hållit utbildningsdagar för djurhemspersonal (där även personalen från vårt djurhem deltagit).

Då Lillemor Wodmar är en utmärkt föredragshållare med en förmåga att få folk att förstå vad hon talar om, så var det ett mycket intressant föredrag.

3. Eirik tackade Lillemor och Lena för ett utmärkt föredrag och delade ut vår kalender samt blommor.

4. På detta föredrag följde fika som serverades till de som ville ha.

5. Efter fikat fortsatte Eirik med att berätta om vår förening, och jämförde hur det var när han började som sekreterare år 2005 mot hur det är idag. Han konstaterade att det var mycket bättre arbetsklimat för styrelsen idag mot hur det var då. Idag finns inga mot- sättningar och arbetet flyter bra. Givetvis finns det problem, men detta gäller främst att hitta frivilliga som vill gå in och hjälpa till, och inte själva styrelsen eller personalen, som alla samarbetar bra.

6. Eirik tog upp orsaken till att Lillemor Wodmar bjudits in till mötet, nämligen bråket som uppstod vid valet av ordförande i Djurskyddet Sverige. Som det var då övervägdes det att gå ur Djurskyddet Sverige och istället söka medlemsskap i Svenska Djurskydds- föreningen. Nu har det ju valts en ny ordförande i Djurskyddet Sverige, som kan ha möjlighet att få förbundet på rätt köl igen. Det har bestämts att vi ska ge Linda Marie Vonstad, den nya ordföranden, en chans att visa vad hon går för. Om det visar sig att det inte blir någon ändring, kommer vi att ta upp en diskussion om att byta moder- organisation.

7. Eirik pratade om att han vill att det arbete som de ideella föreningar som driver bl a katthem gör, ska erkännas officiellt och även nämnas i de sammanhang där man nu endast talar om Jordbruksverket och Länsstyrelsen. Lillemor uttryckte en förhoppning om att kommunerna mer skulle uppskatta det jobb som läggs ned inom de olika djur- skyddsföreningarna och som besparar kommunerna mycket problem och arbete. Eirik nämnde då att vi vet att Eskilstuna kommun uppskattar vårt arbete, även om de inte pratar högt om det, då vi som exempel år 2010 var på gränsen till att behöva lägga ned katthemmet av ekonomiska skäl, då vi haft stora kostnader i samband med att vi fått in smitta och katthemmet måste saneras. Kommunen sköt då till 100 000 kr för fortsatt drift av katthemmet.

8. Vår djurhemsansvariga, Maude Larsson, informerade om dagsläget på katthemmet vad gäller intagna katter. Efter en periods stiltje på försäljningsfronten har det lossnat och just nu går försäljningen bra.

Hon tog även upp vårt största problem, nämligen svårigheten att hitta volontärer. Hon uppmanade alla mötesdeltagare att skriva upp sig på volontärpass under julen, då julen i år innehåller väldigt många klämdagar som måste bemannas av volontärer.

9. Efter Maude var det vår vice ordförande och PR-ansvariga, Susanna Karijokis, tur att informera om PR-gruppens aktiviteter och hon valde att redovisa de intäkter vi fått in under årets olika evenemang.

Hittills i år har vi haft Öppet Hus, MSK-utställningen och Loppiset på Kälby. Detta samt ett evenemang som genomfördes i samarbete med Body Shop Tuna Park har genererat intäkter på totalt ca 20 000 kr. Vi har mottagit 32 000 kr i gåvor från allmänheten samt att de insamlingsbössor vi har utplacerade på olika platser i kommunen har inbringat 10 400 kr. Tidigare under året har vi även mottagit 20 000 kr från en av våra sponsorer. Av de 500 almanackor som vi tryckt upp i år och som vi började sälja i samband med MSK:s kattutställning, har hittills sålts ca 100 st. Dessa finns att köpa dels på Djurhemmet, men även på Djurspecialisten och på Eskilstuna Djurklinik, Samt att det i år även finns möjlighet att beställa via vårt bankgiro och få almanackan skickad till sig.

Det kvarstår ett evenemang i år, och det är Kattens Dag, som alltid firas vid Första Advent. Vi kommer då att finnas på Djurspecialisten där vi säljer lite småsaker samt informerar om vår verksamhet. Det kommer även liksom tidigare år att bli en ljus- manifestation där man kan köpa gravljus och tända till minne av ett älskat husdjur.

Maude inflikade även att torsdag 30/10 kommer hon att finnas på Djurspecialisten för att prata katt med de som är intresserade.

10. Efter ovanstående anföranden blev det frågestund för medlemmarna, men då ingen hade några frågor, avslutades mötet med att Eirik bad Lillemor att berätta några anekdoter från sitt yrkesliv som veterinär, vilket hon gärna gjorde. Då hon hade glimten i ögat när hon berättade ledde det till många glada skratt.

11. Mötet avslutades med att ordföranden tackade de medlemmar som kommit och önskade fortsatt trevlig kväll.

Sammanställare av referat:

Lena Almenius, sekreterare Djurskyddet Eskilstuna