Referat från Höstmötet i Djurskyddet Eskilstuna 2016-10-13

Torsdagen den 13 oktober hade Djurskyddet Eskilstuna sitt årliga höstmöte för föreningens medlemmar. Tidigare år har vi lånat olika lokaler, men detta år hade det bestämts att vi skulle vara på Kälby då förra årets Höstmöte lockade så få medlemmar att en större lokal skulle vara onödig. Vi hade även övervägt att helt strunta i höstmötet, men vid Årsmötet föreslog en av våra medlemmar att vi skulle vara på Kälby, och att det skulle vara anmälningsplikt. Sagt och gjort. Så detta års Höstmöte lockade 33 medlemmar totalt.

Mötet inleddes med att föreningens ordförande, Eirik Isene, hälsade alla välkomna och sade några ord om hur det var tänkt att mötet skulle läggas upp. Vi hade två punkter på programmet. Det var tänkt att en av våra medlemmar skulle ha varit med och visat bilder från en resa till Afrika där hon besökt ett reservat för bergsgorillor, men tyvärr fick denna medlem förhinder. Förhoppningsvis kan hon komma och berätta vid ett annat tillfälle.

De övriga två punkterna handlade dels om vårt beslut att lämna Djurskyddet Sverige, dels en information om hur vi driver vårt djurhem, då Maude Larsson i styrelsen vid samtal med en av våra medlemmar, upptäckte att denna medlem inte var medveten om att vi har anställd personal som sköter katthemmet på vardagarna. Därför bestämdes att Eirik med hjälp av diagram skulle visa vilka intäkter och utgifter föreningen har. Vilket även gjordes.

Därefter togs Höstmötets viktigaste punkt upp, vilket även aviserats i kallelsen till mötet, nämligen beslutet att lämna Djurskyddet Sverige. Vi ville ha våra medlemmars godkännande för detta. Orsaken är att Djurskyddet Sverige vid årets Stämma bestämde att ett gemensamt medlemsregister som administreras av Djurskyddet Sverige ska införas. Detta innebär att de lokala föreningarna förlorar kontrollen över sina medlemsregister. Vi ansåg detta vara fel och att de föreningar som ville och kunde även fortsättningsvis skulle sköta sina egna medlemsregister. Djurskyddet Eskilstuna har flera olika funktioner inlagda i vårt medlemsregister som vi skulle förlora om vi inte sköter det själva. Bland annat har vi avtal med Prolog som sköter våra medlemsutskick. Eftersom Djurskyddet Sverige inte accepterade att vi ställde oss utanför detta gemensamma register, valde vi att gå ur Djurskyddet Sverige och istället utöka samarbetet med Svenska Djurskyddsföreningen, där vår förening varit medlem i två år.

Efter diskussioner med medlemmarna, där diskussionens vågor mellan varven gick höga, blev det i varje fall vid omröstning med handuppräckning nästan enhälligt beslutat att vi går ur Djurskyddet Sverige. En av medlemmarna reserverade sig med anledning av att han ansåg sig inte tillräckligt insatt i frågan.

Efter att denna punkt klarats av bjöds på kaffe/the och smörgås samt kaka för de medlemmar som ville ha. Vi hade även försäljning av bland annat vår kalender.

Eftersom en del medlemmar vid mötet uppenbarligen inte visste vad Svenska Djurskyddsföreningen är, så kommer här en kort presentation:

Svenska Djurskyddsföreningen och Djurskyddet Sverige har en delvis gemensam historia. Svenska Allmänna Djurskyddsföreningen, som det hette när det först bildades 1875, arbetade främst för bättre villkor för arbetshästar, men även med att öka kunskapen om alla djurs behov av omsorg. När Karlskronas Djurskyddsförenings ordförande Ernst Wadstein framförde en önskan om att alla djurskyddsföreningar i Sverige borde gå ihop till ett förbund för att få större genomslagskraft nappade Svenska allmänna Djurskyddsföreningen på idén och bad Ernst om hjälp att förverkliga

detta. Det var 18 föreningar som inledningsvis var intresserade. Så 4 juni 1897 bildades Svenska Djurskyddsföreningarnas Centralförbund.

1939 bestod SDC av 67 föreningar. Svenska Allmänna Djurskyddsföreningen var en av dessa. Men på 50-talet beslöt de sig tillsammans med Nordiska Samfundet för plågsamma djurförsök att lämna SDC och arbeta på egen hand.

Än idag arbetar föreningen för en ökad kunskap om djur, djurskydd, djurhållning och lagar bland allmänhet, näringsliv och politiker. De arbetar genom information och opinionsbildning, precis som Djurskyddet Sverige.

De stödjer djurskyddsfrämjande forskning genom donationer och delar ut utmärkelser till eldsjälar inom djurskydd.

Svenska Djurskyddsföreningen leds för närvarande av generalsekreterare Lillemor Wodmar, som under många år arbetat som veterinär. Hon blev för övrigt 2016 vald till hedersdoktor vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

(Namnet Lillemor Wodmar säger förmodligen gemene man ingenting, men om man säger Teddy på Saltkråkan så kanske fler vet vem det handlar om!)

Vid protokollet

Lena Almenius, sekreterare