Protokoll fört vid Djurskyddet Eskilstunas ordinarie årsmöte 2015-03-12
i Försvarsgården vid Eskilshem.

Verksamhetsberättelse 2014.

Ekonomiska berättelser 2014.

Revisionsberättelse 2014-2015.

Verksamhetsplan 2015.

Budget 2015.

Protokoll fört vid det konstituerande styrelsemötet.