Protokoll och handlingar från Eskilstuna Djurskyddsförenings ordinarie årsmöte
den 20 april 2022 vid Vilsta Sporthotell.