Protokoll och handlingar från Eskilstuna Djurskyddsförenings ordinarie årsmöte
den 30 mars 2023 i Klubbstugan vid Kälby.